Momenteel wordt er nog gewerkt aan deze website, hierdoor kan het zijn dat niet alle inhoud definitief is.

Colofon

De website Longcijfers.nl is een initiatief van Long Alliantie Nederland (LAN), het Longfonds en het Nederlands Respiratoir Samenwerkingsverband (NRS).

Een werkgroep bestaande uit leden van de LAN heeft een bijdrage geleverd aan het tot stand komen van de website. De inhoudelijke informatie over longziekten is getoetst door referenten. 

De werkgroep bestaat uit:

 • Mw. A. de Bruijn namens het Longfonds
 • Mw. L. van den Bemt namens de CAHAG
 • Dhr. J. van Boven namens de KNMP
 • Mw. L. Duijts namens de NRS
 • Dhr. T. Westra namens de NRS
 • Mw. C. Wolfs namens AstraZeneca
 • Dhr. R. Sampat namens Novartis
 • Dhr. J. Buis namens Teva
 • Mw. M. Jeuring namens Chiesi
 • Dhr. E. Rolink namens de LAN

Referenten:

 • Dr. P.W.A. Kunst, longarts OLVG Amsterdam en medisch adviseur IKNL 
 • Dr. E.J.M. Weersink, longarts Amsterdam UMC
 • Prof. dr. H.A.M. Kerstjens, longarts Universitair Medisch Centrum Groningen
 • Dr. E.H.J. van Haren, Atrium Medisch Centrum Heerlen
 • Dr. M.J. Boeree, Longarts Radboudumc/Dekkerswald

Bekostiging
Het ontwikkelen van de website Longcijfers.nl is bekostigd door de Nederlandse Longstichting en de Stichting Steunfonds Long Alliantie Nederland.

Vormgeving website
De website is vormgegeven door InDiv Solutions B.V.