Momenteel wordt er nog gewerkt aan deze website, hierdoor kan het zijn dat niet alle inhoud definitief is.

Over ons

Over Longcijfers.nl

De website Longcijfers.nl is een platform met feiten en cijfers over longziekten in Nederland. Initiatiefnemers zijn de Long Alliantie Nederland (LAN), het Longfonds en het
Nederlands Respiratoir Samenwerkingsverband (NRS). In Nederland hebben ruim 1,2 miljoen mensen een longaandoening en jaarlijks overlijden circa 23.000 mensen hieraan als primaire doodsoorzaak. De doelstelling is meer bekendheid te geven aan de maatschappelijke en persoonlijke impact van longaandoeningen. De impact van longziekten is groot, op deze website staan de actuele cijfers en patiëntenverhalen die dit onderbouwen.

Wat biedt het?

Naast de meest voorkomende longziekten waaronder astma, COPD, longkanker en longontsteking komt op deze website ook informatie beschikbaar over zeldzamere longaandoeningen. De komende periode wordt de site steeds verder aangevuld met informatie over de volgende longziekten: tuberculose, cystic fibrosis, slaapapneu, interstitiële longaandoeningen, mesothelioom en vasculaire longaandoeningen.

Per longziekte is algemene informatie en een dynamisch figuur beschikbaar met basiscijfers over de longziekte zoals prevalentie- en sterftecijfers. In dit figuur is eenvoudig te navigeren tussen verschillende grafieken die ook zijn te downloaden. 

In 2008 en 2013 is het de boek ‘Longziekten feiten en cijfers’ uitgebracht. Deze website vervangt de boekuitgave en is hiermee het nieuwe digitale platform met de meest actuele informatie over longziekten.

Voor wie

De website Longcijfers.nl is voor iedereen die geïnteresseerd is in longziekten. Het brede publiek kan met behulp van de informatie kennis nemen van de impact van longaandoeningen. Professionals uit het longveld onder wie zorgverleners, onderzoekers en beleidsmakers vinden hier actuele gegevens over verschillende longziekten. Figuren zijn beschikbaar voor eigen gebruik in presentaties of beleidsdocumenten. 

Long Alliantie Nederland is een federatieve vereniging op het gebied van chronische longaandoeningen. Binnen de LAN bundelen partijen uit het longenveld, zoals patiëntenverenigingen, beroepsverenigingen en bedrijven hun krachten. Doel is preventie en het verbeteren van de zorg voor longpatiënten.

Website

Het Longfonds is een gezondheidsfonds én 
patiëntenorganisatie. Deze combinatie is een 
unieke kracht: mensen staan centraal in het werk 
en de wetenschap is de basis. 

 

Website

De NRS vormt een platform voor de coördinatie en stimulering van longonderzoek in Nederland. Onderzoekers aangesloten bij de NRS komen vanuit verschillende disciplines en zijn betrokken bij klinisch, translationeel en fundamenteel onderzoek naar longziekten. De missie is om met dit onderzoek de ziektelast te verminderen en de ontwikkeling van longziekten te voorkomen.

Website

De NVALT is sinds 1908 de wetenschappelijke vereniging voor longartsen en longartsen in opleiding

De vereniging stelt zich ten doel: 

a. de bevordering van de kwaliteit van de longgeneeskundige zorg in Nederland in de meest brede zin van het woord; 

b. de bevordering van de kwaliteit van de opleidingen tot longarts in Nederland; 

c. de bevordering van de kennis en deskundigheid van de longartsen;

d. de bevordering van de wetenschappelijke kennis op het gebied van de longziekten; 

e. de bevordering van de kennis infrastructuur op het gebied van de longziekten in Nederland.

Website