Momenteel wordt er nog gewerkt aan deze website, hierdoor kan het zijn dat niet alle inhoud definitief is.

Disclaimer

Aansprakelijkheid

Aan de totstandkoming van de inhoud van Longcijfers.nl is uiterste zorg besteed. Voor informatie die desondanks onvolledig of onjuist is opgenomen aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Het gebruik van de informatie geschiedt voor volledig risico van de gebruiker. Mocht u eventuele onjuistheden tegenkomen, dan stellen wij het op prijs als u deze wilt doorgeven via info@longcijfers.nl.

Daarnaast is Longcijfers.nl niet aansprakelijk voor de inhoud of betrouwbaarheid van websites waarnaar is doorgelinkt.

Actualiteit van de geboden informatie

Er wordt naar gestreefd om de inhoud van Longcijfers.nl zo actueel mogelijk te houden. Wij kunnen echter niet garanderen dat alle geboden informatie en/of data te allen tijde actueel is.

Bronvermelding

Het is derden toegestaan de informatie van deze website te gebruiken in gedrukt/schriftelijk materiaal of op hun eigen website, op voorwaarde dat Longcijfers.nl als bron wordt vermeld (naast de eventuele vermelding van de oorspronkelijke bron).

Auteursrechten op foto’s

Op deze website is gebruik gemaakt van foto’s waarop auteursrechten rusten. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze foto’s is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de contactpersoon van Longcijfers.nl.