Momenteel wordt er nog gewerkt aan deze website, hierdoor kan het zijn dat niet alle inhoud definitief is.

Longziekten

Cijferoverzicht

In het totaaloverzicht op deze pagina staan de absolute prevalentie-, incidentie- en sterftecijfers van de meest voorkomende longziekten. Internationaal worden (sterfte)cijfers over aandoeningen vergeleken op basis van ICD-10 codes. Niet van alle longziekten zijn de complete cijfers bekend, vaak omdat het om zeldzame ziekten gaat. Cursief gedrukte cijfers in de tabellen betreffen schattingen.
De bronverantwoording per aandoening staat bij de longziektepagina onder ‘De cijfers’.

Prevalentie
Aandoening Totaal Mannen Vrouwen Jaartal ICPC-1-code
Astma 636.200 272.000 364.200 2018 R96
COPD 613.800 304.800 309.000 2018 R91 en R95
Longkanker 28.474 14.788 13.686 2018
Longontsteking . . . R81
Tuberculose¹ 806 502 303 2018  
Cystic Fibrose 1.487 788 699 2018
Slaapapneu² 280.000 x x 2018
Sarcoidose 5.000-8.000 x x 2017
Longfibrose 3.000 x x 2017
Mesothelioom 708 569 139 2018
Longembolie . . .
Pulmonale hypertensie 15.000 x x 2017
TOTAAL 1.586.000 593.400 688.000

Incidentie
Aandoening Totaal Mannen Vrouwen Jaartal ICPC-1-code
Astma 81.900 38.400 43.500 2018 R96
COPD 33.400 16.600 16.800 2017 R91 en R95
Longkanker 13.291 7.241 6.050 2018*
Longontsteking 271.900 129.300 142.600 2018 R81
Tuberculose 806 502 303 2018  
Cystic Fibrose³ 25 x x 2018
Slaapapneu x x x 2018
Sarcoidose 2.000 x x 2017
Longfibrose 1.000 x x 2017
Mesothelioom 625 520 105 2018*
Longembolie 10.000 x x 2017
Pulmonale hypertensie x x x 2017
TOTAAL 414.900 192.600 209.400

Sterfte
Aandoening Totaal Mannen Vrouwen Jaartal ICD-10-code
Astma 171 56 115 2018* J45-J46
COPD 6.908 3.453 3.455 2018* J40-J44; J47
Longkanker 10.362 5.954 4.408 2018* C33-C34
Longontsteking 3.715 1.627 2.087 2018* J12-J18
Tuberculose 23 13 10 2017 A15-A19, B90
Cystic Fibrose 8 4 4 2018 E84
Slaapapneu x x x 2018
Sarcoidose 48 25 23 2017 D86
Longfibrose 300 x x 2017 J68.4, J70.1, J84.1
Mesothelioom 495 435 60 2017 C45
Longembolie 356 158 198 2017 I26
Pulmonale hypertensie 245 102 143 2017 I27
TOTAAL 22.600 11.800 10.500

. = geen prevalentie, zie incidentie
x = niet beschikbaar
* voorlopige cijfers
¹ Prevalentiecijfer tuberculose: van één persoon is het geslacht onbekend
² Prevalentiecijfer slaapapneu: ± 230.000 behandeld met een CPAP en ± 50.000 met een MRA
³ Prevelentiecijfer cystic fibrose: uit de hielprikscreening gemiddeld 25 kinderen per jaar (bij ong. 170.000 pasgeborenen)
Schattingen in italics
Sterftecijfer betreft onderliggende (primaire) doodsoorzaak