Momenteel wordt er nog gewerkt aan deze website, hierdoor kan het zijn dat niet alle inhoud definitief is.

Longziekten

Over Longziekten

De groep ‘longziekten’ definiëren we op deze website als ziekten die (ook) in de longen plaatsvinden. Onder de vaak gebruikte categorie ‘ziekten van de ademhalingswegen’ in databases vallen alleen ziekten als astma, COPD, longontsteking en longfibrose. Maar tot de groep longziekten behoren ook longkanker, slaapapneu, een infectie in de longen en vasculaire longaandoeningen.

Op Longcijfers.nl staat informatie over de meest voorkomende longziekten. De ene longziekte is veelvoorkomend, de andere zeer zeldzaam. Astma en COPD komen het vaakst voor, samen bij ruim 1,2 miljoen mensen. Er zijn chronische en acute longziekten. Soms is een genetische factor bepalend voor het ontstaan van de longziekte, maar daarnaast kunnen andere risicofactoren een rol spelen bij het ontwikkelen van een longziekte, waaronder roken, blootstelling aan (schadelijke) stoffen op het werk en luchtverontreiniging (o.a. fijnstof, roet, ozon en zwavel- en stikstofdioxide).


Risicofactoren

Roken
Roken is een belangrijke risicofactor voor veel aandoeningen, waaronder luchtwegaandoeningen. Voor het ontstaan van COPD en longkanker is roken zelfs de belangrijkste oorzaak. Bovendien is roken verantwoordelijk voor een groot deel van de sterfgevallen van deze aandoeningen. Van de sterfgevallen aan COPD is 77% te wijten aan roken en dit geldt voor 83% van de sterfgevallen aan longkanker. Stoppen met roken heeft een gunstig effect. Hoe eerder men stopt met roken, hoe lager het risico op vroegtijdig sterven.1

Stoffen op het werk
In Nederland overlijden jaarlijks naar schatting 3000 mensen aan de gevolgen van blootstelling aan stoffen op het werk, waaronder beroepslongziekten, zoals astma, COPD en longkanker. Een ander voorbeeld is stoflongen (silicose), bekend van de mijnwerkers in Limburg, maar wat nog steeds voorkomt bij bijvoorbeeld slopers in de bouw. Ook kunnen mensen allergisch worden voor zogenoemde allergenen. Voorbeelden hiervan zijn pollen in de paprikateelt en meelstof in bakkerijen. Maar ook lasrook kan longziekten veroorzaken. Getroffen werknemers hebben bijvoorbeeld op een scheepswerf gewerkt, in de metaalsector of als verwarmings- of automonteur.2 Bij zowel astma als COPD spelen arbeidsgerelateerde factoren bij circa 15% van de patiënten een rol.3

Luchtverontreiniging
Elk jaar overlijden 12.000 mensen in Nederland vroegtijdig als gevolg van ongezonde lucht. 
Vervuilde lucht kan longziekten als astma, COPD en longkanker veroorzaken.4 Wist u dat ongeveer 11% van alle longkanker wordt veroorzaakt door luchtverontreiniging?5

Mensen die al een longziekte hebben, hebben als eerste last van de ongezonde lucht. Zij zijn vaker benauwd, gebruiken meer medicijnen, hebben meer longaanvallen en komen vaker met spoed in het ziekenhuis terecht.4

  1. Volksgezondheidenzorg.info (2019): https://www.volksgezondheidenzorg.info/, RIVM: Bilthoven, geraadpleegd 15 augustus 2019.
  2. Long Alliantie Nederland & Longfonds (2016). Ademnood. Longziekten als gevolg van werk.
  3. Balmes J., Becklake M., Blanc P., et al. (2003). American Thoracic Society Statement: occupational contribution to the burden of airway disease. Am J Respir Crit Care Med; 167: 787–797.
  4. Longfonds.nl (2019): https://www.longfonds.nl/, Longfonds, geraadpleegd 15 augustus 2019.
  5. Maas R, Fischer P, Wesseling J et al. (2015). Luchtkwaliteit en gezondheidswinst. Rijksinstituut voor Volksgezondheid & Milieu (RIVM), april 2015. Geraadpleegd 15 augustus 2019.