Momenteel wordt er nog gewerkt aan deze website, hierdoor kan het zijn dat niet alle inhoud definitief is.

Longziekten

Ranglijsten

In onderstaande tabel is de top 10 van ziekten in Nederland weergegeven voor sterfte, verloren levensjaren en ziektelast. Longkanker en COPD nemen in deze lijsten een belangrijke positie in. 
In 2017 staat dementie met 15.978 sterfgevallen op de 1e plek, gevolgd door longkanker met 10.391 sterfgevallen.

Top 10 van ziekten voor sterfte, verloren levensjaren en ziektelast
Sterfte, 2017 Verloren levensjaren, 2017 Ziektelast (DALY’s), 2015
1 Dementie 1 Longkanker 1 Coronaire hartziekten
2 Longkanker 2 Dementie 2 Beroerte
3 Beroerte 3 Coronaire hartziekten 3 Diabetes mellitus
4 Coronaire hartziekten 4 Beroerte 4 COPD
5 Hartfalen 5 COPD 5 Angststoornissen
6 COPD 6 Dikkedarmkanker 6 Longkanker
7 Dikkedarmkanker 7 Zelftoegebracht letsel 7 Stemmingsstoornissen
8 Accidentele val 8 Borstkanker 8 Nek- en rugklachten
9 Infecties van de onderste luchtwegen 9 Hartfalen 9 Dementie
10 Borstkanker 10 Accidentele val 10 Artrose
Bron: Volksgezondheidenzorg.info (2019) RIVM: Bilthoven, geraadpleegd 15 augustus 2019.