Momenteel wordt er nog gewerkt aan deze website, hierdoor kan het zijn dat niet alle inhoud definitief is.

Longontsteking

Behandeling

De behandeling van longontsteking bestaat uit het toedienen van antibiotica en zo nodig zuurstoftherapie. Bijna alle patiënten die vanwege een longontsteking in het ziekenhuis worden opgenomen, krijgen antibiotica toegediend. Bij een aangetoonde ziekteverwekker verdient een gerichte antibiotische behandeling de voorkeur. Bij ernstige ziekte is soms mechanische beademing op de intensive-care nodig. Bij abces- of empyeemvorming is het nodig pus af te voeren. De behandeling is verder ondersteunend en gericht op het verlichten van de klachten. Bij een patiënt met ernstige CAP wordt altijd gestart met therapie die gericht is tegen zowel Streptococcus pneumoniae als Legionella. Het uitvoeren van een Legionella-antigeentest in urine binnen twaalf uur na opname bij deze patiënten hoort tot de routine. Deze test heeft echter een beperkte gevoeligheid (sensitiviteit) in het aantonen van een legionella-infectie. Op een positieve uitslag volgt een behandeling specifiek gericht tegen Legionella. Is de testuitslag negatief bij een patiënt met een ernstige CAP dan wordt de combinatietherapie tegen zowel Streptococcus pneumoniae als Legionella voortgezet.

Resistente bacteriën

Penicilline is een belangrijk antibioticum bij het behandelen van pneumokokken-infecties. Het ontstaan van resistentie tegen penicilline vormt een bedreiging voor de behandeling van pneumokokken-infecties. In tegenstelling tot in veel andere landen is in Nederland het percentage pneumokokken met een verminderde gevoeligheid voor penicilline nog laag: slechts 2% in 2010 (SWAB, 2011).

Het aantal nieuwe gevallen van longontsteking (incidentie) wordt, op basis van huisartsenregistraties, geschat op 10,3 per 1.000 mannen en 10,8 per 1.000 vrouwen Longontsteking komt vooral voor op zeer jonge en op oudere leeftijd. Bij mensen ouder dan 65 jaar komt longontsteking (uitgedrukt als incidentie per 1.000) aanzienlijk vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Er is geen verklaring voor dit verschil. Mogelijk speelt roken een rol. In absolute aantallen komt longontsteking bij 65-plussers meer voor bij vrouwen dan bij mannen.