Momenteel wordt er nog gewerkt aan deze website, hierdoor kan het zijn dat niet alle inhoud definitief is.

Longontsteking

Ontwikkeling en trends

Op dit moment worden veel longontstekingen veroorzaakt door het coronavirus. Toch verschilt een longontsteking die veroorzaakt is door het coronavirus van een ‘normale’ longontsteking die is ontstaan door bacteriën. Een bacteriële longontsteking is goed te behandelen met een antibioticum. Bij een virus werkt antibiotica niet. Er kan wel preventief antibiotica toegediend worden, meestal bij kwetsbare patiënten zoals ouderen, om te voorkomen dat de patiënt er ook nog een bacteriële infectie bij krijgt. De longen van ouderen zijn bovendien extra gevoelig voor infecties door bacteriën. Het preventief toedienen van antibiotica ondersteunt het immuunsysteem zodat dat zich volledig kan richten op de bestrijding van het coronavirus.

Nieuw virus

Er is ook nog geen medicijn tegen het coronavirus, omdat het gaat om een nieuw virus. Het enige dat helpt is een ondersteunende behandeling met zuurstof, omdat door de symptomen van de longontsteking, zoals slijm, vocht en schade aan de longblaasjes, de zuurstofuitwisseling in de longen slechter verloopt. Slaapmedicatie en beademing geven het lichaam en het immuunsysteem de rust en de tijd die nodig zijn om het coronavirus te bestrijden.

Er is een indicatie dat de gevolgen van een longontsteking veroorzaakt door het coronavirus groot kunnen zijn. Er wordt zelfs gesproken over een nieuw soort longziekte veroorzaakt door het coronavirus: CALD Covid Associated Lung Disease (CALD). Bij CALD is er longschade die veroorzaakt is door een combinatie van schade door het virus en schade die is ontstaan door een overgevoelige reactie van het immuunsysteem.

Doordat het coronavirus een ernstige en vaak dubbele longontsteking veroorzaakt zonder dat er een medicijn beschikbaar is, ligt het sterftecijfer hoger dan bij een ‘normale’ longontsteking veroorzaakt voor een bacterie. Wat het sterftepercentage precies is is nog onduidelijk, omdat de pandemie nog gaande is en het werkelijk aantal mensen met het coronavirus hoger is dan feitelijk is vastgesteld. Kijk voor de actuele cijfers op de website van het RIVM.

Symptomen Corona-longontsteking

Een longontsteking veroorzaakt door het coronavirus verloopt in veel gevallen ernstig. Dit komt doordat het virus binnendringt in de longen en zichzelf daar het gunstigst kopieert. Daarmee veroorzaakt het schade aan de longblaasjes. Tegelijkertijd heeft het immuunsysteem nog geen antistoffen tegen het coronavirus omdat het om een nieuws virus gaat, waardoor het tijd kost om een effectieve afweerreactie op gang te krijgen. In de tussentijd kan het virus zich ongestoord vermeerderen en zo ook meer schade veroorzaken. Wanneer er een afweerreactie op gang is kan het lichaam ook doorschieten in de bestrijding van het virus en zo zelf ook schade veroorzaken aan de longen. Voornamelijk bij ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid kan de longontsteking ernstig uitpakken, doordat het afweersysteem minder sterk en trager is. Daardoor kan het virus zich langere tijd verspreiden en is de schade groter. Soms is de schade zo groot of is het lichaam zo uitgeput van de bestrijding van het virus dat vitale lichaamsfuncties uitvallen en de patiënt overlijdt.

In veel gevallen veroorzaakt het coronavirus een dubbele longontsteking (een ontsteking in beide longen). De symptomen zijn hetzelfde als bij een ‘normale’ longontsteking: vocht, slijm, pus, kortademigheid, pijn op de borst, hoesten, pijn tussen de schouderbladen. Door zuurstofgebrek is het mogelijk dat er schade aan organen is opgetreden, zoals de hersenen. Er is een lange revalidatietijd nodig om weer te herstellen van een longontsteking, zeker van een longontsteking veroorzaakt door het coronavirus.