Momenteel wordt er nog gewerkt aan deze website, hierdoor kan het zijn dat niet alle inhoud definitief is.

Mesothelioom

Behandeling

Diagnostiek en behandeling

Bij de diagnostiek speelt, naast de specifieke klachten, het uitdiepen van het arbeidsverleden een belangrijke rol. Doordat asbestblootstelling overwegend beroepsgerelateerd is, is meer dan 90% van de mesothelioompatiëntexn van het mannelijk geslacht. Patiënten met een mesothelioom zijn meestal mannen tussen de 50 en 70 jaar die in het verleden zijn blootgesteld aan asbestvezels. Ook de huisgenoten kunnen zijn blootgesteld aan asbest bijvoorbeeld via werkkleding.


Genezing zelden mogelijk

Beeldvorming met behulp van een CT-scan en onderzoek aan longweefsel en –vocht maken deel uit van de diagnostiek. Vanwege de verstrekkende gevolgen van de diagnose mesothelioom en de moeilijkheden in het juist interpreteren van de histologische bevindingen is er een landelijk orgaan (het mesotheliomenpanel) dat het verkregen weefsel mede beoordeelt en uitsluitsel geeft over de waarschijnlijkheid van een mesothelioom. Genezing is bij mesothelioom zeer zelden mogelijk. Bij het vaststellen van de diagnose is de ziekte al dermate uitgebreid dat genezing niet meer mogelijk is. De mediane overleving van mesothelioom in Nederland is 12 maanden voor het epitheliale en 8 maanden voor het sarcomateuze type.