Momenteel wordt er nog gewerkt aan deze website, hierdoor kan het zijn dat niet alle inhoud definitief is.

Mesothelioom

Bronnen

1. http://www.longkanker.info/longkanker-algemeen/mesothelioom.html

2. A. Tossavainen. Asbestos, asbestosis, and cancer: the Helsinki criteria for diagnosis and attribution. Scand J Work Environ Health 1997;23(4):311-316.

3. asbestslachtoffers.nl

4. Burgers JA en Buikhuisen WA, De eerste Nederlandse richtlijn Maligne mesothelioom. Tijdschrift voor Bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde. 2012; 20 (2): 74-77

5. NVALT, Richtlijn Diagnostiek en Behandeling van het Mesothelioom. 2011

6. Sugura O. et al (2003) Update of predictions of mortality from pleural mesothelioma in the Netherlands. In: Occupational Environmental Medicine 2003; Jan, 60: 50-55 7.

7. CBS, doodsoorzaken statistiek 2020

8. Baars AJ, Pelgrom SMGJ, et al. Gezondheidseffecten en ziektelast door blootstelling aan stoffen op de werkplek –een verkennend onderzoek. RIVM, Bilthoven 2005

9. www.mesotheliomaweb.org/environmental-news/canada-blocks-un-asbestos-resolution/

10. www.asbestos.com/mesothelioma/related-issues.php

11 www.ilo.org/safework/info/publications/WCMS_117883/lang–en/index.htm

12. http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_intro.htm

13. Gommer AM (RIVM), Hoeymans N (RIVM), Poos MJJC (RIVM). Selectie van ziekten voor DALY-berekeningen. In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. Bilthoven: RIVM, Nationaal Kompas Volksgezondheid\Gezondheid en ziekte\Sterfte, levensverwachting en DALY’s\Ziektelast in DALY’s.

14. http://www.comiteasbestslachtoffers.nl/allesoverasbest/asbest-de-stille-moordenaar.html

15. Jaarverslag 2018, Instituut Asbestslachtoffers