Momenteel wordt er nog gewerkt aan deze website, hierdoor kan het zijn dat niet alle inhoud definitief is.

Astma

Invloed op het leven

Omgaan met de ziekte

  • Mensen met astma ervaren hun kwaliteit van leven als slechter dan de algemene bevolking. De verschillen binnen de groep astmapatiënten in ervaren kwaliteit van leven hangt vooral samen met de mate waarin zij hun longklachten onder controle hebben. 
  • Mensen met astma met een slechte symptoomcontrole beoordelen de eigen kwaliteit van leven op alle aspecten (mobiliteit, zelfzorg, dagelijkse activiteiten, pijn/ongemak en angst/somberheid) als slechter dan de Nederlandse bevolking.
  • Mensen met astma hebben met name moeite met het omgaan met de lichamelijke, emotionele en sociale gevolgen van hun longziekte en het volgen van een gezonde leefstijl.
  • Bijna twee derde van de mensen met astma voelt zich actief betrokken bij de behandeling van hun longziekte.

Meer informatie over leven met astma voor volwassenen is te vinden in het rapport ‘Leven met een longziekte in Nederland’ van Nivel en het Longfonds met cijfers uit 2018. Elke twee jaar komt dit rapport uit. 

  • Bij kinderen met astma komen hoofdpijn, buikpijn of misselijkheid vaker voor dan bij kinderen zonder astma (Beaumont & Tijhuis, 2000; Tabak & Tijhuis, 2002).
  • Ook beperkt astma vaak de mogelijkheden tot het beoefenen van sport of andere lichamelijke activiteiten.
  • Meisjes en oudere kinderen (10-13 jaar) ervaren een sterkere negatieve invloed van astma op hun kwaliteit van leven dan jongens en jongere kinderen.

Arbeidsparticipatie

De arbeidsparticipatie (een betaalde baan voor minimaal 12 uur per week) van mensen met astma is vergelijkbaar met de arbeidsparticipatie van de algemene bevolking [Nivel, 2017]. Onder mensen met astma is de arbeidsparticipatiegraad lager voor degenen met comorbiditeit. Vergeleken met de algemene bevolking is het ziekteverzuim onder mensen met astma hoger. In 2015 was deze groep gemiddeld 1,3 keer per jaar ziek versus 1 keer binnen de algemene bevolking. Bovendien waren astmapatiënten gemiddeld in totaal 27 werkdagen ziek versus 7 werkdagen binnen de algemene bevolking. 


Ziekteverzuim

Mensen met astma die zich in 2017 hebben ziekgemeld, deden dit gemiddeld vaker per jaar en waren voor langere tijd ziek vergeleken met de algemene Nederlandse bevolking. Ze waren gemiddeld 2,4 keer per jaar ziek en in totaal 21 werkdagen versus gemiddeld 1 keer ziek en in totaal 7 werkdagen binnen de algemene bevolking.