Momenteel wordt er nog gewerkt aan deze website, hierdoor kan het zijn dat niet alle inhoud definitief is.

Astma

Ontwikkeling en trends

Bron: Volksgezondheidenzorg.info: Prevalentie trendgrafiekRIVM: Bilthoven
• Gestandaardiseerd naar de bevolking van Nederland in 2010
• Het gaat hier om jaarprevalentie en niet om zorgprevalentie, omdat de zorgprevalentiecijfers niet zo ver terug gaan om een trend te kunnen laten zien

Bron: Volksgezondheidenzorg.info: Incidentie trendgrafiekRIVM: Bilthoven
 • Gestandaardiseerd naar de bevolking van Nederland in 2010