Momenteel wordt er nog gewerkt aan deze website, hierdoor kan het zijn dat niet alle inhoud definitief is.

Slaapapneu

Bronnen

Apneuvereniging. (2019-2020). Heb ik Apneu? https://apneuvereniging.nl/heb-ik-apneu/#1512947590080-6285831a-9287

IJff, M. (200…) Centraal Slaapapneu: wat, waardoor en hoe verder? Apneumagazine, 14-15 https://www.snurken.org/wp-content/uploads/centraalslaapapneu.pdf

Heinzer R, Vat S, Marques-Vidal P, et al. Prevalence of sleep-disordered breathing in the general population: the HypnoLaus study. Lancet Respir Med. 2015;3(4):310-8

Wimms A, Woehrle H, Ketheeswaran S, et al. Obstructive Sleep Apnea in Women: Specific Issues and Interventions. Biomed Res Int. 2016;2016:1764837.

AASM. Obstructive sleep apnea, adult. In: Sateia M, editor. ICSD-3. Chicago: AASM. 2014.

Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT). (2017). Richtlijn Diagnostiek en behandeling van obstructief slaapapneu (OSA) bij volwassenen. Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose, ’s-Hertogenbosch. 

https://apneuvereniging.nl/diagnose-en-behandeling-van-apneu-in-slaapklinieken-2018/

Zinnige Zorg. (2016). Systematische Analyse Ziekten van het ademhalingsstelsel. Zorginstituut Nederland, Den Haag.

Mechelen, P.H.J.M., Kramer, P. (2011). De apneu-keten in beeld. Apneuvereniging, Amersfoort:            https://www.apneuresearch.com/bestanden/apneuketen-in-beeld-2011.pdf?cd=i

Long Alliantie Nederland (LAN). (2013). Feiten en cijfers 2013. Long Alliantie Nederland, Amersfoort: http://www.longalliantie.nl/files/1013/7389/0489/Boek_Longziekten_feiten_en_cijfers_2013.pdf

https://nvab-online.nl/content/obstructieve-slaapapneusyndroom-en-werk