Momenteel wordt er nog gewerkt aan deze website, hierdoor kan het zijn dat niet alle inhoud definitief is.

Slaapapneu

Ontwikkeling en trends

Op basis van de verschuivingen in leeftijdsopbouw en de toename van het lichaamsgewicht van de Nederlandse bevolking is, gezien de rol van deze twee parameters bij het ontstaan van OSAS, te verwachten dat de prevalentie van slaapapneu in Nederland in de nabije toekomst verder zal toenemen.