Momenteel wordt er nog gewerkt aan deze website, hierdoor kan het zijn dat niet alle inhoud definitief is.

Slaapapneu

Internationaal

In tegenstelling tot sommige andere Europese landen mogen OSAS patiënten in Nederland niet zomaar autorijden, gezien de verhoogde kans op auto-ongelukken. Sinds eind 2008 gelden hiervoor wettelijke regels. Iemand met OSAS mag geen personenauto, vrachtwagen of bus besturen tenzij hij/zij minimaal twee maanden (personenauto) of drie maanden (vrachtauto, bus) met succes behandeld wordt. Een specialistisch rapport moet het succes van de behandeling aantonen. In de praktijk komt de vraag over de rijvaardigheid meestal pas aan de orde op het moment dat de patiënt een rijbewijs wil aanvragen of verlengen. Artsen hebben namelijk geen meldingsplicht van OSAS. Blijven rijden na de diagnose OSAS is dus mogelijk. Echter bij ongelukken kan de aansprakelijkheid een grote rol spelen. 

Binnen de Europese Unie bestaat (nog) geen eenduidig beleid ten aanzien regelingen voor rijvaardigheid bij OSAS. In meer dan de helft van de Europese landen staat OSAS niet op de lijst van aandoeningen waarvoor restricties gelden ten aanzien van het autorijden. Gezien het (vrije) grensoverschrijdende verkeer binnen Europa is het wenselijk dat er eenduidige regels worden opgesteld. Daar OSAS, eens gediagnosticeerd, eenvoudig te behandelen is zou dit de veiligheid van het wegverkeer binnen de EU ten goede komen.13