Momenteel wordt er nog gewerkt aan deze website, hierdoor kan het zijn dat niet alle inhoud definitief is.

COPD

Bronnen

Literatuur

GBD 2015 Chronic Respiratory Disease Collaborators, (2017).  Global, regional, and 
            national deaths, prevalence, disability-adjusted life years, and years lived with 
            disability for chronic obstructive pulmonary disease and asthma, 1990–2015: a 
            systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015; 
Lancet Respir 
            Med 2017; 5: 691-706 Link

GOLD Report (2019). Global Strategy for the diagnosis, management, and prevention of 
            chronic obstructive pulmonary disease. 
The Global Initiative for Chronic 
            Obstructive Lung Disease (GOLD).

Heins, M.J., Spreeuwenberg, P., Heijmans, M. (2019). Leven met een longziekte in Nederland: 
            cijfers en trend over de zorg- en leefsituatie van mensen met een longziekte 2018. 
Utrecht: Nivel. Link

Long Alliantie Nederland (2019). Landelijk zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname.  
            Betere zorg voor de patiënt met COPD.

Longfonds (2019). Wat is Alpha-1. https://www.longfonds.nl/alpha-1/wat-is-alpha-1 
            Geraadpleegd 11 maart 2019.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Maatschappelijke kosten voor astma, COPD 
            en respiratoire allergie. RIVM Rapport 260544001/2012.

RIVM (2010). Vermijdbare ziekenhuisopnamen. Zorgbalans 2010. Bilthoven: RIVM.

Volksgezondheidenzorg.info (2019): 
            https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/copd/cijfers-context/trends#node- toekomstige-trend-copd-door-demografische-ontwikkelingen, RIVM: Bilthoven, 23 september 2019.


Documenten

Relevante websites