Momenteel wordt er nog gewerkt aan deze website, hierdoor kan het zijn dat niet alle inhoud definitief is.

COPD

Trends en ontwikkelingen

Uitgaande van demografische ontwikkelingen zal het absoluut aantal personen met COPD tussen 2015 en 2040 naar verwachting toenemen met 36% (Volksgezondheidenzorg.info, 2019). Het percentage rokers bleef in de jaren negentig vrijwel constant. Na die periode daalde dit percentage bij zowel mannen als vrouwen. Naar verwachting zal de prevalentie van COPD in de toekomst voor beide groepen afnemen. Eerst is nog een toename van de incidentie van COPD te verwachten gezien het rookgedrag in de afgelopen decennia en de groei en vergrijzing van de bevolking. Deze toename is vooral onder de vrouwen te verwachten die later meer zijn gaan roken. Tussen 1950 en 1970 zijn vrouwen meer gaan roken.

Enkele trendgrafieken met toelichting is te vinden op de website van het RIVM.