Momenteel wordt er nog gewerkt aan deze website, hierdoor kan het zijn dat niet alle inhoud definitief is.

COPD

Invloed op het leven

Voor een patiënt met COPD is de mate van kortademigheid van directe invloed op de ervaren kwaliteit van leven. Het heeft invloed op zijn fysiek sociaal en psychisch functioneren. Mensen met COPD hebben vrijwel voortdurend klachten, variërend van hoesten en slijm opgeven tot alsmaar ernstiger wordende kortademigheid. Voor velen is het inspanningsvermogen beperkt. Daarnaast maakt COPD de luchtwegen gevoeliger voor prikkels. Patiënten merken dit doordat zij extra kortademig worden als ze in aanraking komen met bijvoorbeeld rook, koude lucht, mist, parfum of andere sterk geurende stoffen.


Omgaan met de ziekte 

Elke twee jaar brengt het Longfonds in samenwerking met Nivel het rapport ‘Leven met een longziekte in Nederland’ uit (Heins, Spreeuwenberg & Heijmans, 2019). Hieronder een samenvatting van belangrijke elementen uit dit rapport over de invloed van COPD in het dagelijks leven:

  • Mensen met COPD ervaren op alle aspecten van kwaliteit van leven vaker problemen dan de algemene Nederlandse bevolking. 
  • Mensen met COPD ervaren het vaakst problemen rond pijn/ongemak (66%), dagelijkse activiteiten (59%) en mobiliteit (59%).
  • Daarnaast ervaart bijna een derde problemen met zelfzorg of angst/somberheid. 
  • Met name mensen met COPD met een ernstige ziektelast scoren op alle aspecten van ervaren kwaliteit van leven slechter (dan mensen met COPD met een lichte zieklast en dan mensen in de algemene Nederlandse bevolking).

Arbeidsparticipatie

De arbeidsparticipatiegraad onder mensen met COPD in de leeftijd van 18 t/m 64 jaar (28%) is in 2017 aanzienlijk lager dan onder de Nederlandse bevolking (68%). Met andere woorden: slechts 28% van de mensen met COPD heeft een betaalde baan. Eén derde (33%) van de mensen met COPD (in de leeftijd van 18 t/m 64 jaar) is in 2017 arbeidsongeschikt. Het gaat daarbij meestal (81%) om volledige arbeidsongeschiktheid. 24% van de mensen met COPD ontving een arbeidsongeschiktheidsuitkering in 2017 (Heins, Spreeuwenberg & Heijmans, 2019).


Ziekteverzuim

Mensen met COPD die zich ziek meldden waren gemiddeld 2,7 keer per jaar ziek, en in totaal 29 werkdagen. Dit is hoger dan binnen de algemene Nederlandse bevolking. Daar waren degenen die zich ziek hadden gemeld gemiddeld 1 keer ziek, en in totaal 7 werkdagen (Heins, Spreeuwenberg & Heijmans, 2019).