Momenteel wordt er nog gewerkt aan deze website, hierdoor kan het zijn dat niet alle inhoud definitief is.

Longkanker

Gezondheidszorg

Een selectie van feiten en cijfers over de kosten en het gebruik van gezondheidszorg staat op deze pagina gepresenteerd. 

Tabel Ziekenhuisopnamen longkanker 2013-2016
  Totaal opnamen Aantal dagopnamen Aantal observaties Aantal klinische opnamen Aantal verpleegdagen klinische opnamen Gemiddelde verpleegduur in dagen
2013* 41.890 20.815   21.075 123.110 5,8
2014* 39.945 20.225 . 19.715 113.820 5,8
2015* 42.100 21.685 140 20.275 111.655 5,5
2016* 46.980 27.505 140 19.335 107.800 5,6
Bron: CBS StatLine, geraadpleegd februari 2019
* : voorlopige cijfers
. : het cijfer is onvoldoende betrouwbaar
niets (blanco): het cijfer kan op logische gronden niet voorkomen.

Zorgkosten

De totale zorgkosten voor longkanker bedraagt 439,4 miljoen (Kosten van Ziekten Studie 2015). De meeste kosten vallen onder de ziekenhuiszorg. Aan de totale kosten voor zorg van mensen met kanker in Nederland draagt longkanker voor bijna 8% bij. 
In een rapport uit 2017 van Zorginstituut Nederland komt naar voren dat een groot deel van de kosten ook in de laatste levensfase nog voorkomt. In de laatste maanden neemt het aantal ziekenhuiscontacten toe, terwijl de meeste mensen in die fase wensen om zoveel mogelijk zorg (dichtbij) thuis te ontvangen en thuis te overlijden. Hier zit mogelijk ruimte voor verbetering door betere communicatie. Het gaat om de manier waarop het behandelperspectief wordt overwogen, de wensen en behoeften van de patiƫnt worden besproken en de communicatie hierover met de betrokken zorgverleners in de hele zorgketen (ZiN, 2017).

Tabel Zorgkosten van longkanker in 2015 
Zorgsector Totaal (kosten in miljoen)
Ziekenhuiszorg 383,3
Genees- en hulpmiddelen 8,3
Eerstelijnszorg 11,9
Beheersorganisaties 16,4
Openbare zorg en preventie 6,0
Ouderenzorg 9,2
Overige zorgaanbieders 4,3
Totaal 439,4
Bron: Kosten van Ziekten Studie 2015 (RIVM en CBS), geraadpleegd januari 2019.