Momenteel wordt er nog gewerkt aan deze website, hierdoor kan het zijn dat niet alle inhoud definitief is.

Longkanker

Ontwikkeling en trends

Bron: Nederlandse Kankerregistratie (NKR), IKNL, gedownload februari 2019.
Het figuur presenteert de absolute 10-jaarsprevalenties per jaartal en is nietgecorrigeerd voor veranderingen in de omvang en leeftijdsopbouw van de bevolking (geen standaardisatie).

Bron: Nederlandse Kankerregistratie (NKR), IKNL, gedownload februari 2019.

* cijfers van 2017 en 2018 zijn voorlopig
Het figuur presenteert de absolute incidentie per jaartal en is niet gecorrigeerd voor veranderingen in de omvang en leeftijdsopbouw van de bevolking (geen standaardisatie).

Bron: Nederlandse Kankerregistratie (NKR), IKNL, gedownload februari 2019.

* cijfers van 2017 en 2018 zijn voorlopig
Het figuur presenteert de absolute incidentie per jaartal en is niet gecorrigeerd voor veranderingen in de omvang en leeftijdsopbouw van de bevolking (geen standaardisatie).

Bron: CBS doodsoorzaakstatistieken,gedownload februari 2019.Het figuur presenteert de sterftecijfers per jaartal en is niet gecorrigeerd voor veranderingen in de omvang en leeftijdsopbouw van de bevolking (geen standaardisatie).

Bron: CBS doodsoorzaakstatistieken,gedownload februari 2019.
Het figuur presenteert de absolute sterftecijfers per jaartal en is niet gecorrigeerd voor veranderingen in de omvang en leeftijdsopbouw van de bevolking (geen standaardisatie)