Momenteel wordt er nog gewerkt aan deze website, hierdoor kan het zijn dat niet alle inhoud definitief is.

Longkanker

Internationaal

De incidentie en sterfte aan longkanker is in Nederland hoger dan het EU -gemiddelde (ECIS, 2019). Daarentegen is Nederland één van de landen met een naar verhouding gunstige relatieve vijfjaarsoverleving voor longkanker. De verschillen tussen landen zijn klein. De overlevingskans van longkanker is laag vergeleken met bijvoorbeeld borstkanker en prostaatkanker (Allemani et al., 2018).

In 2018:

  • Waren er bijna 500.000 mensen met longkanker (5-jaars prevalentie) in Europa.
  • Waren er bijna 500.000 nieuwe gevallen van longkanker in Europa.
  • Zijn er bijna 400.000 mensen aan longkanker overleden.
  • Waren er ruim 2 miljoen mensen met longkanker (5-jaars prevalentie) wereldwijd.
  • Waren er ruim 2 miljoen nieuwe gevallen van longkanker wereldwijd.
    Dat gaat om 12% van het totaal aantal nieuwe gevallen van kanker.
  • Zijn er ruim 1,7 miljoen mensen aan longkanker overleden wereldwijd.
    Dit betreft 18% van het totaal aantal sterfgevallen van kanker (WHO, 2019).