Momenteel wordt er nog gewerkt aan deze website, hierdoor kan het zijn dat niet alle inhoud definitief is.

Longkanker

Invloed op het leven

Longkanker en de behandeling ervan hebben invloed op het dagelijkse leven. Naast lichamelijke klachten als pijn en kortademigheid kunnen mentale klachten optreden. De patiënt kan onzekerheid over de toekomst en angst voor pijn ervaren. Eén van de belangrijkste mentale klachten is depressie.


Verlies van gezonde levensjaren

De ziektelast van longkanker uitgedrukt in DALY’s (Disability Adjusted Life Years ) is in Nederland ca. 169.200. Meer dan 95% van deze ziektelast gaat om verloren jaren door vroegtijdige sterfte. Longkanker staat op de zesde plaats in de top 10 van ziekten die de grootste ziektelast veroorzaakten. De ranglijst bevat een selectie van ziekten waarvan de hoeveelheid ziektelast is berekend die zij veroorzaken in de Nederlandse bevolking.
Voor het vergelijken van de ziektelast voor longkanker met andere ziekten, is de totale ranglijst te raadplegen op Volksgezondheidenzorg.info van het RIVM.