Momenteel wordt er nog gewerkt aan deze website, hierdoor kan het zijn dat niet alle inhoud definitief is.

Tuberculose

Bronnen

 1. KNCV Tuberculosefonds
 2. Tuberculose in Nederland 2010 (www.tuberculose.nl/sites/publickncv.antenna.nl/files/tin_2010_incl_voorkant.pdf)
 3. KNCV Tuberculosefonds (www.tuberculose.nl/nl/tbc_hoe-diagnose)
 4. LCI-RichtlijnTuberculose 2009 (www.rivm.nl/Bibliotheek/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Infectieziekten/LCI_richtlijnen/LCI_richtlijn_ Tuberculose)
 5. WHO (www.who.int/tb/dots/whatisdots/en/index.html)
 6. Richtlijn Behandeling Latente Tuberculose (www.nvalt.nl/uploads/Xy/GI/XyGIMjTH2kDrs_SVxsBAkg/KNCV-richtlijn-LTBI.pdf)
 7. KNCV Tuberculosefonds. (www.tuberculose.nl/nl/epidemiologie-en-surveillance-kwartaalrapportage)
 8. TBC-online (www.tbc-online.nl)
 9. KNCV Tuberculosefonds. Kerncijfers 2011 (www.tuberculose.nl/sites/publickncv.antenna.nl/files/epidemiologie_kerncijfers_2011_02042012.pdf)
 10. Tuberculose in Nederland 2010. Figuren en Tabellen (www.tuberculose.nl/sites/publickncv.antenna.nl/files/tin_2010_figuren_tabellen.pdf)
 11. WHO: Global tuberculosis control 2020 (www.who.int/tb/publications/global_report/en/index.html)
 12. Centraal Bureau voor de Statistiek , CBS Doodsoorzakenstatistiek 2018
 13. Gommer AM (RIVM), Poos MJJC (RIVM), Hoeymans N (RIVM). Verloren levensjaren, ziekte en ziektelast voor 56 geselecteerde aandoeningen. In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. Bilthoven: RIVM maart 2010
 14. Slobbe LCJ, Smit JM, Groen J, Poos MJCC, Kommer GJ Kosten van ziekten in Nederland 2007. Trends in de Nederlandse zorguitgaven 1999-2010. Bilthoven: RIVM,2011 (www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/270751023.html)
 15. Poos MJJC (RIVM), Gommer AM (RIVM), Erkens CGM (KNCV). Tuberculose: Hoeveel zorg gebruiken patiënten en wat zijn de kosten? In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. Bilthoven: RIVM juni 2012 (www.nationaalkompas.nl/gezondheid-en-ziekte/ziekten-en-aandoeningen/infectieziekten-enparasitaire-ziekten/luchtweginfecties/tuberculose/omvang)
 16. KNCV Tuberculosefonds TBC-bestrijdingsplan 2008 – 2015 ‘Op weg naar eliminatie’ 17. KNCV Tuberculosefonds –RIVM Cib, Nationaal plan tuberculosebestrijding 2011-2015