Momenteel wordt er nog gewerkt aan deze website, hierdoor kan het zijn dat niet alle inhoud definitief is.

Tuberculose

Gezondheidszorg

De laatste cijfers (RIVM) over de kosten van tuberculose in Nederland dateren uit 2014. In vijf jaar tijd was toen het totaal aantal tbc-patiënten met 29 procent gedaald: van 1.158 in 2009 naar 823 in 2014. De totale kosten in de tbc-zorg en tbc-bestrijding daalden met 8 procent. De afname van het aantal patiënten had het grootste effect op de standaard medicatiekosten en de kosten poliklinische diagnose en follow-up door klinische specialisten. De daling van de kosten voor ziekenhuisopnames was minder groot. Dit wordt deels verklaard door een nieuwe kostenberekening waarbij de kosten van een verpleegdag met circa 100 euro zijn toegenomen. De kosten van medicatie voor MDR/XDR tbc-patiënten namen toe. Dit werd vooral veroorzaakt door het vaker voorschrijven van cycloserine en linezolid.