Momenteel wordt er nog gewerkt aan deze website, hierdoor kan het zijn dat niet alle inhoud definitief is.

Tuberculose

Ontwikkeling en trends

De belangrijkste recente ontwikkeling  op het gebied van tbc-bestrijding lijkt de zogeheten tbc-poeptest te zijn die door laborante Petra de Haas van het Nederlandse KNCV Tuberculosefonds is ontwikkeld.

Deze simpele faecestest lijkt werkzaam bij de diagnostiek van tuberculose (tbc). Dit zou zeker bij het vaststellen van de ziekte bij kinderen van aanvullende waarde kunnen zijn. De bevindingen zijn in 2018 gepresenteerd op de 49th Union World Conference on Lung Health in Den Haag. Het was altijd moeilijk om pulmonaire tbc vast te stellen bij kinderen, omdat het lastig is bij hen sputum te verkrijgen. Bij pulmonaire tbc komen de bacteriën in het maagdarmkanaal terecht via doorgeslikt sputum. Eerder onderzoek liet al zien dat het mogelijk is om tuberculose in faeces aan te tonen met PCR-technieken. Dat vereiste echter ingewikkelde technieken en materialen, waardoor de test juist in armere landen moeilijk toepasbaar zou zijn. De techniek die het KNCV Tuberculosefonds samen met onderzoekers uit Ethiopië en Indonesië ontwikkelde en testte, is sterk vereenvoudigd. Met behulp van een apparaat waar nu sputum-samples op worden getest, kunnen met twee simpele stappen met goedkope materialen ook faecesoplossingen worden getest. Tests bij 29 kinderen lieten zien dat de bacterie vaker in faeces dan in respiratoire samples werd gevonden, maar in de meeste gevallen kwamen de resultaten van beide methoden overeen. De poeptest mislukte wel wat vaker dan de sputumtest. De onderzoekers zijn nu bezig om de test nog verder te verbeteren.